Cennik

Jednorazowa opłata administracyjna - 450 zł

Czesne - 790 zł/m płatne przez 12 miesięcy  (w cenie lunch, woda między posiłkami, popołudniowa przekąską uwaga wyżywienie podawane przez 10 miesięcy w cyklu od 2 września w dni zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego)

Pakiet poranny + pierwsze śniadania – 120 zł/m-c płatne i podawane przez 10 miesięcy w cyklu od 2 września w dni zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym)

Opłaty za wyjścia okazjonalne – wg kalkulacji cen

Opłaty zielona i biała szkoła – wg kalkulacji cen

Opłaty za certyfikaty – zgodnie z cennikiem instytucji certyfikujących

Karta dostępu do budynku – 10 zł

Dodatkowy kluczyk do szatni – 10 zł

Podręczniki i pomoce szkolne – wg kalkulacji cen w danym roku