top of page

Zajęcia Mindfulness

Zajęcia

prowadzone w każdy piątek w godz. 15:15-16:45 wg metody Eline Snel, holenderskiej edukatorki i terapeutki. Dotyczą one treningu uwagi – zwanego też uważnością. Dzięki opartej na dowodach naukowych metodzie Eline Snel dzieci uczą się ćwiczyć „mięsień uwagi”, uspokajać głowę pełną myśli oraz odczuwać, akceptować i rozumieć uczucia. W ten sposób zmienia się ich zachowanie. Samo z siebie. Od środka, nie od zewnątrz.


Zajęcia mindfulness uczą dzieci stabilizowania swoich emocji, skupiania uwagi oraz przenoszenia jej w aktywny i spokojny sposób. Dzieci zapoznają się ze swoimi wewnętrznymi światami poprzez elementy medytacji wykorzystującej łagodne, przyjazne dźwięki. Uczą się nie oceniać i nie osądzać tego, co tam znajdą oraz własnych – oraz innych osób – myśli, uczuć i doświadczeń. Pogłębiają kontakt z ciałem poprzez ćwiczenia rozluźniające i oddechowe. Uczą się radzić sobie ze spokojem i zamieszaniem. Uczą się, jak rozpoznawać trudne myśli i uczucia, nie tłumić ich i nie dawać się im pochłonąć, a jedynie obdarzać je swoją przyjazną uwagą. A przede wszystkim uczą się tego, jak być życzliwymi dla siebie i innych.


bottom of page