top of page

Zajęcia z programowania

W dnu dzisiejszym wykorzystaliśmy na zajęciach edukacji informatycznej pomoc dydaktyczną do programowania. Zwiększyła się motywacja do osiągnięcia celu przy jednoczesnym naturalnym rozwijaniu umiejętności kodowania.
bottom of page