top of page

narciarstwo

Głównym założeniem początkujących jest poznanie dzieci ze strony narciarskiej, ale również ich wspólna zabawa oraz inna niż dotychczas forma zimowej aktywności fizycznej. W każdym sporcie jednak i w jego nauczaniu, a przede wszystkim podczas pracy w grupie zdecydowanie należy wspierać tych młodszych lub „krótszych stażem” - w tym wypadku początkujących. Dlatego tak ważny jest pierwszy raz aby móc w trakcie nauki podstaw narciarstwa wyselekcjonować jeżdżących i początkujących.

Oczywiste dla dzieci względy koleżeńskie będą również brane pod uwagę przy podziale na grupy, ale ten moment przyjdzie tak szybko jak początkujący narciarze staną się już bardziej samodzielni. Co to znaczy? W kolejnych lekcjach Ci pierwsi (narciarze jeżdżący) będą od samego początku łączeniu w grupę i przez indywidualizację szkolenia trenowani na właściwym dla nich poziomie zaawansowania. Dla narciarzy początkujących propozycja w chwili obecnej jest bardziej konkretna, indywidualna, na pewno bezpieczna, a co najważniejsza skuteczna z poświęceniem 100% uwagi każdemu kursantowi. Docelowo chcemy stworzyć kilka grup szkoleniowych, aby poziom narciarzy był możliwie jak najrówniejszy z możliwością awansu do wyższej grupy. Jednak w przypadku osób początkujących zanim to nastąpi każdy narciarz musi posiąść podstawowe umiejętności aby mógł być bardziej samodzielny i dzięki temu mógł szkolić się w grupie ok. 6 osobowej, oczywiście z instruktorem. To będzie możliwe dzięki lekcjom indywidualnym 1 na 1 z instruktorem. Przewidujemy, że każdy początkujący będzie potrzebował 2 godzinnej lekcji indywidualnej lub 2 lekcji po 1h każda. W takim przybliżonym czasie kursant/tka będzie w stanie nauczyć się podstaw w sposób bezpieczny (1uczeń i 1 instruktor - 100% asekuracji instruktora na stoku). Do tych zdolności zalicza się:
1. opanowanie równowagi na nartach podczas jazdy na wprost na krótkich mało pochylonych stokach ( w pt. 19.02. 99% kursantów ma ten element techniczny opanowany),
2. umiejętność rozróżnienia i ustawienia nart w pozycji płużnej oraz równoległej na płaskim terenie (j.w.),
3 umiejętność przemieszczania się na nartach (podchodzenia) pod górę np. schodkując prostopadle do linii spadku stoku lub rozkrokiem (jeszcze nie wszyscy),
4. umiejętność jazdy na nartach w pozycji płużnej na wprost, kontrola prędkości, zatrzymania się,
5. wykonywania na stoku zwrotów na nartach w osi obrotu dziobów i piętek nart (bez kijków narciarskich)
6. umiejętność samodzielnego korzystanie z wyciągu talerzykowego lub orczykowego podczas wjazdu na górę.

ważne informacje

terminy zajęć

ustalane indywidualnie

koordynator

Michał Jaśkiewicz

Galeria

bottom of page