top of page

Program Edufrajda

Celem programu Edufrajdy jest rzetelne przygotowanie dziecka do nauki w szkole oraz radzeniu sobie w życiu codziennym.  Nam, dorosłym, zdarza się zapomnieć, że przed małym dzieckiem stoi co dzień wiele wyzwań, a nie kiedy skończy szkołę, albo gdy będzie w naszym wieku. Dlatego też rozwijanie postaw przedsiębiorczych stanowi w programie podstawę pracy z dzieckiem. Zależy nam na, by młody człowiek potrafił podejmować wyzwania, radzić sobie w sytuacjach trudnych, interpretować sytuacje trudne na własną korzyść, miał determinację do działania, starał się współdziałać w zespole oraz wykorzystywać umiejętność kreatywnego myślenia.

Powyższe umiejętności można nabyć przede wszystkim poprzez działanie, poszukiwanie odpowiedzi na stawiane pytania, prowadzenie dyskusji i refleksyjne myślenie.

Każde dziecko w oddziale przedszkolnym realizuje zadania podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Jednak program edufrajda szeroko wykroczył poza wymienioną podstawę i już na tym etapie w przedszkolnym planie kształcenia wpisane są np.: zajęcia językowe z języków angielskiego i hiszpańskiego, karate, zajęcia taneczne, gry i zabawy ruchowe, potyczki językowe, karate, programowanie z kodowaniem oraz dogoterapia także z podziałem na grupy. Na zakończenie etapu wychowania przedszkolnego nasi wychowankowie osiągają tzw. gotowość szkolną potwierdzoną stosownym zaświadczeniem oraz przechodzą w elastyczny sposób do kolejnego etapu zwanego Żywą Edukacją.

bottom of page