top of page

Ośmioletnia Szkoła Podstawowa Edujoy powstała na bazie wieloletniego doświadczenia pedagogicznego specjalistów i badaczy systemów edukacyjnych prowadzących szkoły i przedszkola w oparciu na współczesnych sprawdzonych teoriach rozwoju dzieci i młodzieży. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Nowatorska Edukacja, która oprócz żłobka, przedszkola i szkoły  prowadzi również Nowatorski Instytut Kształcenia jak również Nowatorską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Fundamentem Szkoły Edujoy jest radość płynąca z edukacji będąca drogą do rozwoju potencjału młodego człowieka.

W dobie wyzwań XXI wieku szkoła, czerpiąc wiedzę ze współczesnej nauki, stawia na umiejętności i kompetencje kluczowe oraz rozwój postaw przedsiębiorczych.

Do kompetencji kluczowych należą:

  • rozwijanie umiejętności stosowania ze zrozumieniem języka ojczystego

  • rozwijanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych i technicznych - science

  • posługiwanie się językami obcymi  - w jednym z języków dojście do dwujęzyczności

  • wzmacnianie kompetencji informatycznych

  • umiejętność uczenia się

  • kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich

  • rozwój przedsiębiorczości

  • świadomość i ekspresja kulturalna

  • aktywność życia, w tym sportowa

Szkoła EDUJOY

bottom of page