top of page

Program szkoły

Szkoła Edujoy została zaprojektowana jako organizacja stale ucząca się i czerpiąca radość  z uczenia się. Opisana  w misji szkoły determinacja uczniów do działania, własna inicjatywa, wewnętrzna motywacja a w końcu odkrywanie własnych talentów są podstawą programu etapów kształcenia Szkoły Podstawowej Edujoy. Zajęcia  prowadzone  przez mentorów nauczycieli, tutorów i specjalistów są celowe, uczniowie znają swoje zadania i dążą do zdobycia określonej wiedzy i umiejętności. Praca z uczniem jest oparta w dużej mierze na metodzie projektów w formie grupowej i indywidualnej. Uczniowie działają empirycznie tzw. blokami. Takie zajęcia są dłuższe od tradycyjnej jednostki lekcyjnej. Ponieważ w szkole nie ma dzwonków, o przerwach decydują wspólnie nauczyciele i uczniowie. Określony jest jedynie czas zakończenia danego bloku. W każdym projekcie zaplanowane są zajęcia ruchowe w kontekście ruch kotwiczy - myśl.  Po każdym projekcie następuje podsumowanie zdobytych informacji i umiejętności w postaci między innymi map myśli. 

Celowym wyzwaniem szkoły Edujoy jest dwujęzyczność pojawiająca się w pełni w Katedrze Edujoy. Opracowany program nauczania dwujęzyczności - język angielski - oparty jest na uczeniu się poprzez doświadczanie i stosowanie języka na co dzień w zintegrowanych powyżej opisanych projektach. Uczniowie "zanurzają się w języku". Dzięki temu ich mózg potrafi bardzo szybko zweryfikować, jakiego języka użyć w komunikacji. Tworzą się w ten sposób  skojarzenia i język obcy staje się tym samym szybciej przyswajalny. Pozalekcyjne wybrane zajęcia  oraz grupa połączonych w science przedmiotów są także prowadzone w języku angielskim. Po zakończeniu każdego etapu edukacyjnego uczniowie mają możliwość sprawdzenia własnych sił i wzięcia udziału  w egzaminach Cambridge, po którego zdaniu otrzymują certyfikat. 

Nasi uczniowie będąc przypisanym do danych oddziałów, biorą udział w ciągłym programie wychowawczym którego wyróżnikiem są tzw. FERAJNY. Ferajna to grupa,
do której uczniowie dobierani są losowo na początku każdego roku szkolnego. Są w niej uczniowie poczynając od klasy „zerowej”
do ósmej. Grupy te realizują swoje projekty poza obowiązkowymi zajęciami ucząc się tym samym niesienia pomocy młodszym, wspierania innych w realizacji zadań, ponieważ w Ferajnie liczy się wynik ogólny a nie jednostki. Towarzyszy temu zawsze wspaniała zabawa, dzieci poznają się nawzajem, mają kolegów w starszych klasach, z czego często są bardzo dumni :) Starsi natomiast wyzwalają w sobie pokłady opiekuńczości i zrozumienia dla młodszych. Są często autorytetami dla swoich kolegów i koleżanek. 

Szkoła bierze także udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych dotyczących wymiany uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli. 

Ponieważ nasi uczniowie urodzili się w czasach, gdy ich rodzice mieli w kieszeniach telefony komórkowe, szkoła tworzy im naturalne warunki świata zewnętrznego istniejącego poza szkołą. Zależy nam na integracji tych światów. Dlatego ważnym elementem każdego projektu, tematu czy zadania są multimedia. Zadaniem uczniów jest umiejętne poszukiwanie wiarygodnych aplikacji, które można zastosować podczas lekcji. Wyposażając każdą salę lekcyjną w wielkoekranowe  telewizory dotykowe, dajemy możliwość pracy z satysfakcją w przyjaznym nowoczesnym środowisku. Stworzona jest w ten sposób możliwość uczenia nauczycieli, rodziców
i zaprzyjaźniania ich z nowoczesnymi technologiami i multimediami. Szkoła jest przeznaczona dla wszystkich dzieci, w tym również dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dodatkowo Szkoła Podstawowa Edujoy jako organizacja jest otwarta na dzieci z tzw. nauczania domowego, 
a także uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. Wychodzimy z założenia, że każde dziecko jest uzdolnione. Należy jednak ten talent odkryć i wspierać. Uszczegółowienie programu szkoły prezentujemy w programie „e-Żak”

bottom of page