top of page

Program e-ŻAK

Szkoła Podstawowa Edujoy jako szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej, realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego oraz rozbudowane w programie e-ŻAK szczegółowe programy nauczania. Materiał zawarty w programach naszej szkoły zdecydowanie wykracza poza ramy obecnej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

Sam program e-Żak nawiązuje swoją nazwą z jednej strony do galicyjskiego gimnazjalisty (studenta) ale poprzedzony jest literą „e” charakterystyczną dla dzisiejszego „e-świata”.

Każda z liter programu e-ŻAK oddzielnie po jej rozwinięciu, obrazuje zupełnie inny etap edukacyjny szkoły EDUJOY. Przy realizacji poszczególnych etapów edukacyjnych szkoła Edujoy w klasie „O” zaczyna od kontynuacji autorskiego projektu kończącego wychowanie przedszkolne pt. Edufrajda, następnie wprowadza młodych ludzi w świat Żywej edukacji klasy I-III, kolejno realizuje program  Akademia Empiria klasy IV-VI i kończy w klasach VII-VIII  dwujęzycznym programem Katedra Edujoy.  Program szkolny

e-ŻAK w celach ogólnych kształtuje u młodych ludzi cechy przedsiębiorcze, komunikację w dwóch językach obcych,  dwujęzyczność, aktywność ruchową, technologie ICT w tym programowanie i kodowanie. Wszystko to łączy wartościami taki jak: szacunek, poczucie własnej wartości i otwartości na inność. 

Edufrajda

wychowanie przedszkolne

klasa O

Żywa edukacja

klasy 1-3

Akademia Empiria

klasy 4-6

Katedra EDUJOY

klasy 7 - 8

bottom of page