top of page

Misja szkoły - radość nowatorskiej edukacji

Czy rzeczywiście edukacja może dawać radość? Jak działać w życiu szkolnym, aby wszystko związane z uczeniem się mogło nas cieszyć? Jak sprawić, aby uczenie się kojarzyło się z przyjemnymi wrażeniami? Te kluczowe pytania leżą u podstawy misji Szkoły Podstawowej Edujoy, określonej słowami - Radość Nowatorskiej Edukacji.

 

Dlatego w szkole Edujoy w celu realizacji naszej misji, poszczególne etapy kształcenia zostały tak zaprogramowane, by uczniowie i nauczyciele mieli determinację do działania. Z własnej inicjatywy brali udział w zajęciach i projektach edukacyjnych, wyrabiali w sobie motywację wewnętrzną, w końcu odkrywali własne talenty. W szkole Edujoy rozumiemy, że mimo różnic profilowych, każdy z nas ma duży potencjał, który to w działaniu mamy za zadanie rozwinąć.  W naszej wizji rozwoju ucznia wychodzimy z założenia, że każdy z nas jest inny i posiada szczególny potencjał. Tym samym, jesteśmy wielointeligentni i z pewnością w dorosłym życiu znajdziemy dla siebie przestrzeń do działania, w którym osiągniemy sukces.  Dlatego w odpowiednim momencie nasz uczeń nabywa umiejętności poznawania siebie samego, swoich cech dominujących, kanałów przyjmowania i przetwarzania informacji, w końcu poznaje swoje reakcje w sytuacjach stresujących i uczy się radzić sobie w nich. Stworzony świadomie przez ucznia portret pozwoli na osiąganie celów, które co do zasady dają radość i spełnienie. Edujoy już od pierwszych dni edukacji dziecka w szkole, myśli o całościowym rozwoju człowieka, przygotowaniu absolwenta do przyszłego skutecznego działania, na każdym etapie życia. Sposoby Szkoły Podstawowej Edujoy polegające na radości uczenia się w pasji rozwijania swoich talentów prezentuje Program Szkoły

bottom of page