top of page

Program

Akademia Empiria

Program edukacyjny Akademia Empiria powstał z myślą o kontynuacji edukacji na kolejnym etapie kształcenia
w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Uczymy się przez doświadczenie:

Już w klasie czwartej zajmujemy się diagnozą systemu reprezentacji każdego ucznia oraz poszukiwaniem i wspieraniem jego talentów.

Kontynuujemy rozwijanie postaw przedsiębiorczych poprzez planowanie realizacji projektów w grupach klasowych jak i wielowiekowych.

Każde dziecko uczestniczy w zajęciach z technik skutecznego uczenia się (link do technik efektywnego uczenia się), by mogło poszukiwać najodpowiedniejszych dla siebie sposobów uczenia się. W aktywny sposób wykorzystywane są multimedia oraz rożnego rodzaju gry i zabawy rozwijające ciekawość świata. W tym czasie również wzbudzamy  radość i potrzebę posługiwania się językami obcymi. Po klasie czwartej do Y Test A2 Flyers to kolejny krok dziecka w nauce języka po przystąpieniu do A1 Movers - znakomity sposób wykazania, że dzieci radzą sobie z używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym. A2 Flyers ma najwyższy poziom zaawansowania spośród trzech Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Testy Cambridge English dla najmłodszych poruszają tematykę bliską najmłodszym i skupiają się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim

KET A2 Key for Schools jest dowodem, że posiadacz certyfkatu potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie po angielsku, jak również poradzić sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich. Jest to kolejny stopniem zaawansowania po Cambridge English Qualifications dla najmłodszych i doskonały sposób na rozpoczęcie następnego etapu nauki języka dla uczniów starszych klas szkół podstawowych. Przygotowania do egzaminu pozwalają lepiej i efektywniej uczyć (się) angielskiego i zdobywać umiejętności językowe do kolejnego z egzaminów B1 Preliminary for Schools.

A2 Key for Schools został skonstruowany na takim samym poziomie CEFR jak A2 Key, ale z tematami i treściami przygotowanymi specjalnie pod kątem młodszych kandydatów w wieku szkolnym.

 

Certyfikat B1 Preliminary pokazuje, że znasz podstawy języka angielskiego i posiadasz praktyczne umiejętności językowe pozwalające komunikować się w codziennych sytuacjach.

Egzamin B1 Preliminary to kolejny poziom w nauce języka angielskiego, pomiędzy A2 Key a B2 First.

Po piątej PET. Po szóstej KET.

Na tym etapie edukacyjnym uczniowie poznają swoje style uczenia się, dopasowują do swojego stylu skuteczne dla nich techniki uczenia się. 

bottom of page