Program

Akademia Empiria

Program edukacyjny Akademia Empiria powstał z myślą o kontynuacji edukacji na kolejnym etapie kształcenia
w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Uczymy się przez doświadczenie:

Już w klasie czwartej zajmujemy się diagnozą systemu reprezentacji każdego ucznia oraz poszukiwaniem i wspieraniem jego talentów.

Kontynuujemy rozwijanie postaw przedsiębiorczych poprzez planowanie realizacji projektów w grupach klasowych jak i wielowiekowych.

Każde dziecko uczestniczy w zajęciach z technik skutecznego uczenia się (link do technik efektywnego uczenia się), by mogło poszukiwać najodpowiedniejszych dla siebie sposobów uczenia się. W aktywny sposób wykorzystywane są multimedia oraz rożnego rodzaju gry i zabawy rozwijające ciekawość świata. W tym czasie również wzbudzamy  radość i potrzebę posługiwania się językami obcymi. Po klasie czwartej do Y Test A2 Flyers to kolejny krok dziecka w nauce języka po przystąpieniu do A1 Movers - znakomity sposób wykazania, że dzieci radzą sobie z używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym. A2 Flyers ma najwyższy poziom zaawansowania spośród trzech Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Testy Cambridge English dla najmłodszych poruszają tematykę bliską najmłodszym i skupiają się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim

KET A2 Key for Schools jest dowodem, że posiadacz certyfkatu potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie po angielsku, jak również poradzić sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich. Jest to kolejny stopniem zaawansowania po Cambridge English Qualifications dla najmłodszych i doskonały sposób na rozpoczęcie następnego etapu nauki języka dla uczniów starszych klas szkół podstawowych. Przygotowania do egzaminu pozwalają lepiej i efektywniej uczyć (się) angielskiego i zdobywać umiejętności językowe do kolejnego z egzaminów B1 Preliminary for Schools.

A2 Key for Schools został skonstruowany na takim samym poziomie CEFR jak A2 Key, ale z tematami i treściami przygotowanymi specjalnie pod kątem młodszych kandydatów w wieku szkolnym.

 

Certyfikat B1 Preliminary pokazuje, że znasz podstawy języka angielskiego i posiadasz praktyczne umiejętności językowe pozwalające komunikować się w codziennych sytuacjach.

Egzamin B1 Preliminary to kolejny poziom w nauce języka angielskiego, pomiędzy A2 Key a B2 First.

Po piątej PET. Po szóstej KET.

Na tym etapie edukacyjnym uczniowie poznają swoje style uczenia się, dopasowują do swojego stylu skuteczne dla nich techniki uczenia się. 

Szkoła Podstawowa EDUJOY, ul.Sochaczewska 215, 05-850 Kaputy, tel.:+48577105055, email:sekretariat@edujoy.pl

  • Facebook