Zadania Szkoły

Przygotowywanie uczniów do samodzielnego udziału w życiu społecznym

Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz wolontariat

Świadczenie usług edukacyjnych wynikających z indywidualnych potrzeb dzieci i rodzin

Dostosowanie metod, zadań i sposobów pracy do możliwości dzieci

Stworzenie warunków do optymalnego rozwoju talentów i zainteresowań

Uczenie przez doświadczenie

Szkoła Podstawowa EDUJOY, ul.Sochaczewska 215, 05-850 Kaputy, tel.:+48577105055, email:sekretariat@edujoy.pl

  • Facebook