top of page

Zadania Szkoły

Smiling Student

Przygotowywanie uczniów do samodzielnego udziału w życiu społecznym

zbieranie darowizny

Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz wolontariat

Lekcja gry na pianinie

Świadczenie usług edukacyjnych wynikających z indywidualnych potrzeb dzieci i rodzin

Professor & Students

Dostosowanie metod, zadań i sposobów pracy do możliwości dzieci

Nastolatkowie w bibliotece

Stworzenie warunków do optymalnego rozwoju talentów i zainteresowań

Experimenting in Lab

Uczenie przez doświadczenie

bottom of page