top of page

Egzamin karate

i znów przystąpiliśmy do kolejnego egzaminu karate. Każdy na inny pas, ale cel zostaje ten sam...


bottom of page