Lodowisko

Aktywność fizyczna w różnorodnych warunkach i hartowanie organizmu to ważna część podstawy programowej wychowania fizycznego, dzisiaj klasa pierwsza realizowała ją na lodowisku