top of page

akrobatyka sportowa

Podczas zajęć z akrobatyki sportowej nauczymy się podstawowych elementów gimnastycznych takich jak przewroty, przerzuty, stanie na rękach i piramidy gimnastyczne. Jednocześnie wzmacniamy mięśnie odpowiadające za prawidłową postawę ciała i kształtujemy nawyki, które pomogą nam uczestniczyć w kulturze fizycznej przez całe życie.

Na zakończenie każdego śródrocza zostanie zorganizowana mini olimpiada gimnastyczna, której efekty zobaczymy w postaci piramid gimnastycznych uczestników.

ważne informacje

terminy zajęć

poniedziałki, wtorki, czwartki godz. 16:00-17:00 - przedszkolaki; godz. 17:00-18:00 - uczniowie SP

koordynator

Bartłomiej Cieślak

Galeria

bottom of page