top of page

pływanie

W ramach sekcji pływania UKS Edujoy organizuje naukę pływania w niewielkich max. 5-osobowych grupach.

W ramach sekcji pływania UKS Edujoy organizuje dla oddziału „O” naszej szkoły naukę pływania w niewielkich max. 5-osobowych grupach.
Ponadto klasy I-III SP zostały objęte nauką pływania jako jedną z podstawowych kompetencji aktywności fizycznej szkoły. Zajęcia na pływalni odbywają się w przyjaznej dla ucznia atmosferze. Od klasy czwartek uczniowie będą mogli przystąpić do właściwej sekcji pływackiej i rozwijać swoje umiejętności sportowe. Uczniów EP Edujoy zorganizowano

ważne informacje

terminy zajęć

wtorki, czwartki, godz. 8:30

koordynator

Bartosz Kotalewicz

Galeria

bottom of page